Về dự án BSD…

Chào mọi người, như từng thông báo, mình đã tìm được bản dịch phần còn lại của BSD từ trang Prodigy_Weasel, nhưng lần này lại phát sinh vấn đề là phần còn lại này lại nằm quá xa so với đoạn mà Meteor Ranger T dừng. Phần mới này gần như là đoạn kết của light novel, vụ […]

Read More Về dự án BSD…