Thông báo nhỏ

Tháng 10 mở màn bằng một ngày cuối tuần đầu tháng nắng đẹp nhưng lại kết thúc bằng một ngày mưa dầm dề dai dẳng từ giờ này sang phút khác. Trong tiết trời lạnh rét run, mưa như cắt da thế này, ở nhà dịch tài liệu làm blog là nhất. Ngày mai, 01/11/2017, […]

Read More Thông báo nhỏ